Tin buồn từ An Bằng Việt Nam:  Mệ Văn Thị Điền, pháp danh Nguyên Phước vừa qua đời ở tuổi 83 tại làng An Bằng.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Mẹ, Bà, Cố, Nội Ngoại chúng tôi

Cố Phật Tử: VĂN THỊ ĐIỀN
Pháp danh: NGUYÊN PHƯỚC

Sinh năm 1940 (Canh Thìn).  Tạ thế vào lúc 20 giờ 17 phút ngày 08 tháng 10 năm 2022 (nhằm ngày 13 tháng 9 năm Nhâm Dần).

Hưởng thượng thọ: 83 tuổi

Tang lễ đươc tổ chức theo nghi thức Phật Giáo từ ngày 14-19 tháng 9 năm Nhâm Dần (09-14/10/2022).

Linh cữu quàn tại tư gia, thôn Trung Định Hải, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, TT. Huế và an táng tại Nghĩa Trang Quê Nhà.

Trong lúc tổ chức tang lễ không tránh khỏi sai sót, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ.

Tang gia đồng kính báo:

 • Trưởng nam: Nguyễn Văn Thành Thomas, vợ Lê Thị Nhơn
 • Trưởng nữ: Nguyễn Thị Hạnh Kristine, chồng Trương Bàng Billy
 • Cháu đích tôn: Nguyễn Vương Daniel
 • Cháu nội: Nguyễn Phương Thảo Alvina
 • Cháu nội: Nguyễn Phương Nhung Annie
 • Cháu nội: Nguyễn Các Tường Katherine
 • Cháu nội: Nguyễn Hoàng Vinh
 • Cháu ngoại: Trương Kiều Stephanie
 • Cháu ngoại: Trương Nhi Hellen
 • Cháu ngoại: Trương Mỹ Sandy
 • Cháu ngoại: Trương Christopher
 • Cháu ngoại: Trương Jenifer
 • Cháu ngoại: Trương Jordan
 • Cùng toàn thể chi em và cháu chắt nội ngoại

Đại diện Anbangnews tại Việt Nam có đến viếng thăm linh cữu của mệ và gởi lời phân ưu đến tang gia hiếu quyến cùng cô bác nội ngoại.  Nguyện cầu hương linh Nguyên Phước sớm vãng sanh về Thế Giới Cực Lạc.

Tin: Văn Thanh An