5/2/2015
 Tin An Bằng tại Canada

Bà Văn Thị Đợi – pháp danh Nguyên Tịnh, sinh năm Bính Tuất 1946, đã qua đời vào lúc 9 giờ 55 phút sáng ngày 27 tháng 4 năm 2015, nhằm ngày 9 tháng 3 năm Ất Mùi, tại Hamilton, ON, Canada, hưởng thọ 70 tuổi.  Tang lễ được cử hành theo nghi thức Phật Giáo vào thứ sáu ngày 1 tháng 5 đến thứ bảy ngày 2 tháng 5 năm 2015.  Linh cữu sẽ được đưa về An Bằng để an táng.

Xin thành kính tiễn đưa Mệ về cõi Phật và xin chia buồn cùng tang quyến.

ABN/CV