Tin buồn từ An Bằng: Mệ Văn Thị Hải, pháp danh Nguyên Lạc vừa qua đời tại vùng Trung Định Hải, hưởng thọ 88 tuổi. Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vo cùng thương tiếc báo tin: mẹ, bà, cố của chúng tôi là:

Cố Phật Tử: Văn Thị Hải
Pháp danh: Nguyên Lạc

Sinh năm 1934 – Giáp Tuất, quê quán Trung Định Hải, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, TT. Huế, đã từ tràn vào lúc 16 giờ 00 ngáy 27 tháng 7 năm 2021, nhằm ngày 17 tháng 9 năm Tân Sửu.

Hưởng Thượng Thọ: 88 Tuổi

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo từ ngày 27/7/2021 đến 29/7/2021. Lễ viếng bắt đầu từ 15h00 ngày 27/7/2021. Lễ di quan vào lúc 12h00 ngày 29 tháng 7 năm 2021, nhằm ngày 20 tháng 6 năm Tân Sửu. Linh cữu được quàn tại tư gia và an táng tại nghĩa trang quê nhà: Thôn Trung Định Hải, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, TT. Huế.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sai sót, kính mong quý vị niệm tình hoan hỷ.

Tang Hiếu Quyến:

  • Trưởng nam: Hồ Thanh
  • Đích tôn: Hồ Khanh

Tin & Hình: Văn Thanh An, Mạnh Phạm, Sơn Trần