Tin buồn từ Bắc Thượng-An Bằng.
Mệ Văn Thị Là.
Pháp danh Nguyên Khương.
Sinh năm 1941(Tân Tỵ )
Thường trú tại thôn Bắc Thượng-An Bằng.
Do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào lúc 21 giờ 30 phút, ngày 19/10/2022(24/9/ND).
Hưởng thượng thọ 82 tuổi.

Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia thôn Bắc Thượng-An Bằng.
Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ, ngày 21/10/2022(26/9/ND) đến 14 giờ, ngày 24/10/2022(29/9/ND).
Lễ di quan vào lúc 15 giờ 30 và an táng lúc 16 giờ cùng ngày 24/10/2022(29/9/ND).Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và phúng điếu, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình cùng các con trai, gái,dâu, rể,cháu,chắc nội ,ngoại:
Hiếu trưởng nam: Lê Thanh Hùng-Văn Thị Hường.
Hiếu nam: Lê Thanh Hoạt-Nguyễn Thị Liên.

                    Lê Thanh Kỳ-Trần Thị Hiền.

                     Lê Văn Thiệu-Phạm Thị Vân.

                     Lê Văn Quốc-Huỳnh Thị Đầm.

                     Lê Văn Tế- Nguyễn Thị Phô.
Đích tôn: Lê Văn Huy cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến, nguyện cầu cho hương linh Nguyên Khương sớm vãng sanh nơi miền cực lạc.
Tin và hình: Thanh An, Sơn Trần, Linh Nhật Văn.