Tin buồn từ An Bằng, mệ Văn Thị Moài, pháp danh Nguyên Lan vừa qua đời ở Bắc Thượng, hưởng thọ 87 tuổi.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin.  Mẹ, Bà, Cố Nội, Ngoại của chúng tôi là

Cô Phật Tử: Văn Thị Moài
Pháp Danh: Nguyên Lan

Sinh năm 1935 (Ất Hợi), đã từ trần vào lúc 04h00 ngày 20-02-2021, nhằm ngày 09 tháng Giêng năm Tân Sửu.

Hưởng Thượng Thọ: 87 Tuổi

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo.  Linh cữu được quàn tại tư gia: Thôn Bắc Thượng – An Bằng – Vinh An – Phú Vang – TT. Huế từ ngày 20 đếng 23 tháng 02 năm 2021, nhằm ngày 09 đến ngày 12 tháng Giêng năm Tân Sửu.  An táng vào lúc 16h00 ngày 12 tháng Giêng năm Tân Sửu tại Nghĩa Trang Quê Nhà.

Trong lúc tang gia bối rồi có điều gì thiếu sót, xin quý vị niệm tình lượng thứ.

Chương Trình Tang Lễ

Ngày 09 – Tháng Giêng – Tân Sửu (20-02-2021)

 • 16h00: Lễ Cáo Tiên Hiền
 • 17h00: Lễ Sám Hối

Ngày 10 – Tháng Giêng – Tân Sửu (21-02-2021)

 • 08h00: Lễ Trị Quan Nhập Liệm
 • 09h00: Lễ Bạch Phật Khai Kinh – Phục Hồn Thành Phục
 • 10h00: Lễ Cáo Tổ
 • 10h30: Lễ Tạ Tiên Hiền
 • 16h00: Lễ Tiến Linh

Ngày 11 – Tháng Giêng – Tân Sửu (22-02-2021)

 • 06h00: Lễ Cúng Trà
 • 07h00: Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
 • 10h00: Cúng Ngọ – Lễ Triêu Điện
 • 13h00: Lễ Phúng Điếu Cầu Nguyện Của KHPG An Bằng
 • 15h00: Lễ Cúng Thí Thực
 • 16h00: Lễ Dâng Hoa Báo Ân, Lễ Tịch Điện, Đại Lễ Cầu Siêu – Thuyết Pháp Độ Linh

Ngày 12 – Tháng Giêng – Tân Sưu (23-02-2021)

 • 06h00: Lễ Cúng Trà
 • 07h00: Lễ Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
 • 10h00: Lễ Cúng Ngọ – Tiến Linh
 • 14h00: Lễ Khiển Điện – Triệt Linh Sàn – Di Quan
 • 16h00: Lễ Hạ Khoán
 • 17h30: Lễ Phản Khốc An Linh, Tạ Phật Hoàn Kinh, Sự Hoàn

Tang gia đồng kính báo.

 • Hiếu trưởng nam: Phạm Tân, vợ Hồ Thị Gái, và các con
 • Hiếu nam: Phạm Long, vợ Nguyễn Thị Nhung, và các con
 • Hiếu nữ: Phạm Thị Vân, chồng Nguyễn Nguyên, và các con
 • Hiếu nữ: Phạm Thị Gái, chồng Trần Vi, và các con
 • Hiếu nữ: Phạm Thị Liên, chồng Lê Tứ (tức Quốc) và các con
 • Đích tôn: Phạm Bình

   

Đại diện Anbangnews tại Việt Nam có đến viếng thăm linh cữu của Mệ và gởi lời chia buồn đến tang gia hiếu quyến cùng cô bác nội ngoại.  Nguyện cầu hương linh Nguyên Lan sớm về cõi Phật.

Tin & hình: Văn Thanh An, Sơn Trần