Tin buồn từ Lăng Cô- Phú Lộc, T.T-Huế:

Mệ A-nê Văn Thị Ngại

Sinh ngày 12/11/1918, thường trú tại Thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, T T Huế.   Nguyên quán: An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T-T-Huế.  Do tuổi già sức yếu đã từ trần vào lúc 6 giờ 0 phút, ngày 17 tháng 3 năm 2018 (Nhằm ngày 01 tháng hai năm Mậu Tuất ).

Hưởng thọ 100 tuổi.  

   

Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia Thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, T T Huế.  Lễ viếng bắt đầu từ 8 giờ, ngày 18/3/2018 (02/tháng hai/Mậu Tuất) đến 20 giờ, ngày 20/3/2018 (04/tháng hai/Mậu Tuất) và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: An Bằng, Vinh An vào lúc 17 giờ 30 phút, ngày 21/3/2018 (05/tháng hai/ Mậu Tuất).   Anbangnews xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông hiếu trưởng nam Lê Văn Mầu cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu cho linh hồn mệ A-nê sớm hưởng nhang thánh Chúa và ân hưởng thiên đàng vĩnh phúc.

Tin: Lê Bát- hình Văn Công Tuân.