ABN xin đưa tin: Mệ Văn Thị Phàn, pháp danh Nhật Lưu, vừa qua đời, tại Bắc Thượng, An Bằng (một vùng đất nay trở thành Thôn Ba, Hà Úc),  hưởng thọ 73 tuổi.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin.  Mẹ, Bà của chúng tôi là:

Cố Phật Tử: Văn Thị Phàn
Pháp Danh: Nhật Lưu

Sinh năm 1949 (Kỷ Sửu).  Đã từ trần vào lúc 06h00 ngày 04 tháng 02 năm 2021 (năm ngày 23 tháng 12 năm Canh Tý)

Hưởng Thọ: 73 Tuổi

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo từ ngày 23 đến 25 tháng 12 năm Canh Ty.  An táng vào lúc 14h30 ngày 06 tháng 02 năm 2021 (nhằm ngày 25 tháng 12 năm Canh Tý) tại Nghĩa Trang Quê Nhà: Thôn Hà Úc 3 – Vinh An – Phú Vang – TT Huế.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì thiếu sót, xin quý vị niệm tình lượng thứ.

T/M Tang Quyến

Con trai: Đỗ Văn Quyết

Tang Gia Đồn Kính Báo

 

Đại diện Anbangnews tại Việt Nam có viếng thăm linh cữu của mệ, và chia buồn cùng tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu hương linh Nhật Lưu sớm về Cõi Lực Lạc.

Tin & Hình: Sơn Trần, Văn Thanh An