Tin buồn từ An Mỹ-An Bằng: Mệ Văn Thị Phước Pháp danh, Nguyên Từ do tuổi cao sức yếu, vừa qua đời tại vùng An Mỹ, hưởng thọ 82 tuổi.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Vợ, mẹ, bà, cố của chúng tôi là cố Phật Tử

Văn Thị Phước
Pháp danh Nguyên Tử

Sinh ngày 20 tháng 4 năm 1941.  Tạ thế vào lúc 21 giờ 50 phút ngày 28-01-2022, nhằm ngày 26 tháng Chạp năm Tân Sửu.  Lễ Di Quan vào lúc 8 giờ 00 ngày 31-01-2022, nhằm ngày 29 tháng 12 năm Tân Sửu.  An táng vào lúc 9 giờ 00 cùng ngày tại An Mỹ, An Bằng.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sai sót, kính xin quý vị niệm tình tha thứ.

Tang gia đồng kính báo:

  • Con trai: Hồ Ao, vợ Văn Thị Khả
  • Con trai: Hồ Thanh, vợ Nguyễn Thị Hà
  • Con gái: Hồ Thị Hiến, chồng Phạm Ngọc Sinh
  • Con gái: Hồ Thị Đấu, chồng Nguyễn Ngọc Chớ
  • Đích tôn: Hồ Thanh Sang, vợ Trần Thị Oanh Kiều
  • Chồng: Hồ Chiến
  • Cùng tất cả con cháu nội ngoại

Đại diện Anbangnews tại Việt Nam có viếng thăm linh cữu của mệ và có gởi lời phân ưu đến tang gia hiếu quyến cùng cô bác nội ngoại.  Nguyện cầu hương linh mệ Văn Thị Phước, pháp danh Nguyên Từ sớm vãng sanh Cực Lạc.

Tin & hình: Văn Thanh An, Sơn Trần