Tin buồn từ An Bằng: Mệ Văn Thị Tư, pháp danh Nguyên Hạnh vừa qua đời tại làng An Bằng, hưởng thọ 88 tuổi.  Sau đây là cáo phó của gia đình tang quyến.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin.  Mẹ, Bà Ngoại chúng tôi là:

Cố Phật Tử: Văn Thị Tư
Pháp danh: Nguyên Hạnh

Sinh ngày 02 tháng 05 năm 1934 (Giáp Tuất), tạ thế vào lúc 08 giớ 25 phút ngày 14 tháng 06 năm Tân Sửu, nhằm ngày 23 tháng 07 năm 2021.

Hưởng thượng thọ: 88 tuổi.

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo, từ ngày 15 đếng ngày 17 tháng 06 năm Tân Sửu (nhằm ngày 24 đến 26 tháng 07 năm 2021).  Lễ viếng bắt đầu vào lúc 08h00 ngày 15 tháng 06 năm Tân Sửu (24/07/2021).  Lễ di qua vào lúc 06h00 ngày 17 tháng 06 năm Tân Sửu (26/07/2021).

Linh cữu quàn tại Tư Gia và an táng tại nghĩa trang Quê Nhà: An Bằng, Vinh An, Phú Vang, TT Huế.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sai sót, kính mong quý vị niệm tình hoan hỷ.

Thay mặt tang hiếu quyến

Trưởng nữ: Nguyễn Thị Duyên, chồng Nguyễn Minh, và các con

Tin & hình: Sơn Trần, Văn Thanh An