Phóng viên Anbangnews tại Việt Nam vừa ghi nhận một số hình ảnh đang diễn ra tại làng An Bằng vào ngày Mồng Một Tết năm Tân Sửu.  Qua hình ảnh, được biết, năm nay số người đi lễ chùa hoặc đi dự thánh lễ ở nhà thờ đầu năm có phần thưa thớt so với những năm khác.  Lý do năm nay ít người, một phần là do nạn dịch, phần khác là do ở hải ngoại không về quê ăn tết được.

Thôi thì, xem những hình ảnh này để đỡ nhớ quê hương.

Hình: Tý Hoàng