Có gì lạ trên mênh mông sóng nhẹ
Làm thức giấc biển lặng của đêm dài
Bên gió nhẹ miên man bờ bãi hát
Biển hồng thêm mát dịu thuở bình minh……

 
Hình: Lê Bát
Thơ: Nguyễn Trường.