Anbangnews has learned that Mr. Thanh Truong of Canada, born on January 1, 1959, passed away from illness on September 2, 2020 at 1:10 PM.

Thanh Truong

He is survived by his wife, Tan Thi Van and his 6 children and many grandchildren:

 • Truyen Truong, Patrick, grandchildren: Peyton and Tia
 • Huong Truong, Jianbing, grandchildren: Emily and Ethan
 • Thuong Truong, Kheneil, grandchildren: Kalista and Kyson
 • Paul Truong, Dang Thi Hoa Hoang, grandchildren: Carson and Aria
 • Tom Truong
 • Lisa Truong

Visitation and Service at Chapel Ridge Funeral Home: 8911 Woodbine Avenue, Markham ON L3R5G1 on Tuesday, September 8, 2020 from 3:30 PM to 5:30 PM.  Reportedly, Mr. Thanh Truong’s remain will be transferred back home where he will be buried on his beloved soil, An Bang Village.

Tin buồn từ Canada.

Ông Trương Thanh, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1959 đã qua đời do cơn bạo bệnh vào lúc 1 giờ 10 phút chiều ngày 2 tháng 9 năm 2020 tại Canada.  Ra đi, ông để lại sự thương tiếc của gia đình và người thân.

 • Vợ: Văn Thị Tán
 • Con gái: Tuyen Truong, chồng Patrick, và các cháu Peyton và Tia
 • Con gái: Huong Tuong, chồng Jianbing, và các cháu Emily và Ethan
 • Con gái: Thuong Truong, chồng Kheneil, và các cháu Kalista và Kyson
 • Con trai: Paul Truong, vợ Dang Thi Hoa Hoang, và các cháu Carson và Aria
 • Con trai: Tom Truong
 • Con gái: Lisa Truong

Thăm viếng và tiễn đưa tại Chapel Ridge Funeral Home, 891 Woodbine Avenue, Markham ON L3R5G1 vào ngày thứ ba, ngày 8 tháng 9 năm 2020, từ 3:30 chiều đến 5:30 chiều.  Được biết, linh cữu của ông Thanh sẽ được đưa về Việt Nam và sẽ được an táng tại mảnh đất mà ông yêu thương nhất – An Bằng.

Cập nhật: cáo phó từ gia đình.

 

Tin và hình: Ngọc Văn & gia đình cung cấp.