Hằng năm, cứ vào những ngày đầu tháng tám âm lịch.Toàn thể con dân An Bằng đang sinh sống khắp nơi  đều tề tựu về quê hương để tham dự lễ chạp của họ tộc cũng như các chi, phái . Mục đích là nhớ về nguồn cội, ông bà tổ tiên, đồng thời qua các buổi chạp thắt chặt thêm tình huyết thống cũng như anh em bà con. Bởi người ta thường nói:” Nội mười đời không rời cánh tay”.Vì vậy , không đi chạp thì sẽ nhận lấy ba không: không biết anh em dòng họ; không biết vai vế; không biết bà con.Cho nên dù có bận mấy đi nữa cũng phải tranh thủ sắp xếp thời gian đến tham dự chạp của họ tộc, các phái ,chi.

Thông thường lễ chạp mộ là ngày mồng một; Lễ cúng bái ông bà tổ tiên của các họ tộc là mồng hai , từ ngày mồng ba trở đi cho đến hai mươi tháng tám là các phòng, chi , phái.Mặc dù hơn 70% người An Bằng sống ở nước ngoài, nhưng năm nay bà con về rất nhiều để tham dự lễ chạp, đó cũng là một tinh thần yêu quê hương, đất nước, thể hiện truyền thống đạo lý “ uống nước nhớ nguồn “ của những người con An Bằng.Mong cho những mùa sau bà con phát huy tính tích cực này để noi gương cho con cháu về sau.

Thực hiện : Linh Nhật Văn; Tôn Tôn và Thanh An.