Mỗi năm, vào mùa sen nở nơi làng quê An Bằng, Vinh An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế là dịp Khuôn Giáo Hội Phật Giáo An Bằng hân hoan chào đón Đức Phật Thích Ca thị hiên đản sanh.  Bằng tấm lòng thành kính của người con Phật, Khuôn Hội Phật Giáo GĐPT An Bằng long trọng tổ chức đại lễ Phật đản, PL 2562, năm 2018.  Cách đây 2642 năm, tại vườn Lâm Tỳ Ni, thành Ca Tỳ La Vệ, thuộc xứ Ấn Độ, một đấng Giác Ngộ đã ra đời, để từ đó truyền hóa lại giáo pháp giải thoát qua từ bi và trí tuệ lại thế gian.  Mừng ngày Phật Đản là tưởng nhớ đến ân đức ấy.

Chương trình Lễ Phật Đản gồm các mục như sau:

 • Ngày 06/04 – Thiết Trí Lễ Đài
 • Ngày 07/04 – Trang Hoàng, Cờ Đèn, Băng Rôn, Biểu Ngữ
 • Ngày 08/04 – Cử Hành Lễ Mộc Dục (Tắm Phật, Khai Kinh)
 • Ngày 09/04 – 14/04 –  Tụng Kinh Mừng Khánh Đản lúc 14h00
 • Ngày 09/04 – 12/04 – Lễ Khai Kinh Các Chúng
 • Ngày 10/04 – Thăm Đạo Hữu, Người Gia, Ốm Đau
 • Ngày 11/04 – Da6ng Hoa và Tụng Kinh Khánh Đản tại Chùa Làng lúc 15h00
 • Ngày 12/04 – Tổng Dọn Vệ Sinh Tại Chùa, Tượng Đài, và Đường Công Cộng
 • Ngày 13/04 – Tặng Quà Hộ Nghèo lúc 08h00, GĐPT Cắm Trại Hộ Lễ, Lễ Dâng Hoa Đăng tại Lễ Đài, Rước Hoa Đăng và Phật Đản Sanh, Diễu Hành Đi Bộ Từ Chùa Ra Tượng Đài Quán Thế Âm tại Bãi Biển, và Lễ Cúng Âm Linh Cô Hồn, Phóng Đăng.
 • Ngày 14/04 – GĐPT Khai Mạc Trại lúc 08h00, Văn Nghệ Cúng Dường lúc 19h00.
 • Ngày 15/04 – Cử Chuông U Minh lúc 04h00, Phật Tử Vân Tập lúc 05h00, Cử Hành Lễ Chính Thức Đại Lễ Phật Đản PL 2562 (có Chương Trinh Riêng), và Kết Thúc Buổi Lễ lúc 09h00.

Trong hình dưới đây gồm có:

 • Lễ rước hoa Đăng
 • Tặng quà cho các hộ nghèo neo đơn, tàn tật trong quê hương với 115 xuất quà trị giá mỗi xuất 700,000 đồng
 • Lễ Đài Chúng Bắc Thượng
 • Lễ Đài Chúng Định Hải
 • Lễ Đài Chúng An Trung
 • Lễ Đài Chúng An Mỹ
 • GĐPT Cắm Trại và Lễ Khai Mặc Trại
 • Xe Hoa và Lễ Đài KH Phật Giáo An Bằng
 • Lễ Đài An Bắc

News and Photo by: Van Thanh An

Cập nhật 1: Dưới đây là hình ảnh văn nghệ cúng dường do GĐPT An Bằng thực hiện vào tối ngày 14 tháng 4:

 

 

Cập nhật 2: Hình ảnh Lễ Phật Đản chính thức vào ngày Rằm tháng 4: