Hình ảnh Lễ Tất Niên và Tân Niên của Hội Đồng Hương Làng An Bằng tại Miami – South Florida vào ngày 28 tháng 1 năm 2018.

Hình: Phóng Viên Anbangnews – Trương Hiệu