9/4/2014
Dù ở mô cũng nhớ về nguồn cội của mình. Đó là bản tính của người An Bằng.

Làng An Bằng đoàn kết với nhau ở Hải Ngoại thì người Việt ở Hải Ngoại cũng đã biết điều này.  Nhưng không phải thế đâu.  Người An Bằng đi đâu cũng đoàn kết với nhau cả, không những ở Hải Ngoại, mà ngay tại Quốc Nội cũng thế.  Được biết, hội đồng hương An Bằng tại TPHCM đã tổ chức lễ cầu an tại đây vào ngày 16 tháng 2 năm 2014 tại nhà hàng Hoà Bình.

Theo HDH An Bang tại Facebook, hội đồng hương An Bang đã tổ thành lập và tổ chức lễ cầu an này 16 sau năm rồi, và vẫn tiếp tục kéo dài về sau. Bài diễn văn khai mạc đã có nhắc đến mục đích của buổi lễ cầu an như sau:

  1. Tìm về bên nhau và giữ gìn nguồn cội An Bằng, gắn bó tình nghĩa này và tạo cơ hội gặp gỡ cho thế thế con em
  2. “Cầu cho mưa thuận gió hoà, cầu cho con dân An Bằng ngày càng phát triển, hạnh phúc”

Trong cuộc lễ này, chương trình cũng có phần trao tặng “kỷ niệm chương” cho các em học sinh, sinh viên xuất sắc thuật cấp thành phố và cấp huyện.  Rõ ràng, hiện tượng này cho thấy, con em An Bằng đi đến đâu cũng học giỏi đến đó.  Có lẽ đó là do nền tảng vững chắc của giáo dục gia đình.  Và hành động trao giải thưởng này cũng là hành động để làm vững vàng thêm nền tảng đó.  Hội đồng hương ở đây cũng đã có một Ban Liên Lạc, nhiệm kỳ 2013-2015.  Chắc rằng ban này có nhiệm vụ nối kết người An Bằng qua tình nghĩa ly hương và tiếp tục gìn giữ văn hoá An Bằng, dù mất cứ ở đâu.

Xin chúc mừng Hội Đồng Hương An Bằng tại TPHCM đã có những bước đi vững chải đó.