Người An Bằng Về Tham Dự Buổi Hoà Nhạc Của Văn Duy Tùng

Hưởng ứng lời mời của nhạc sĩ Tùng, nhận thấy một số người An Bằng đã hiện diện tại Nhà Thờ Chính Toà Chúa Kitô, hôm thứ Sáu ngày 13 tháng 5 năm 2022 vừa qua. Đây là cuộc hoà nhạc do chính nhạc sĩ Tùng điều phối.