Sáng ngày 15 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, vào lúc 7 giờ, khuôn hội Phật giáo chùa An Bằng sẽ tổ chức lễ cầu an đầu năm nhằm cầu mong cho quý gia đình tăng ni Phật tử ở trong nước cũng như Hải ngoại thân tâm thường an lạc.Qua đó , khuôn hội cũng tổ chức đại lễ cầu siêu cho năm hương linh:

Bà Văn Thị Chớ

Văn Thị Mỹ Lan (bên phải)

Văn Thị Mỹ Lệ (bên trái)

Lê Văn Phụng

Lê Văn Nam

Sớm vãng sanh nơi miền cực lac. Hãy xoá bỏ hận thù mà từ bi hỷ xả.Rất mong quý bà con, phật tử An Bằng bỏ chút thời gian để đến tham dự

Kính mời: Ny cô Như Tâm.