Một Lần Về Thăm Huế

Sáng tác: Hoàng Ngọc Quế

Trình bày: ca sĩ Quang Thành