Vạn Con Tim

Sáng tác: Trương Minh Khôi

Trình bày: Trung Kiên