NHẸ NHÀNG MÙA XUÂN
THƠ: BẰNG NGUYỄN

Nhẹ nhàng một dải sương đêm
Vương trên lá cỏ, ướt mềm cánh hoa
Nhẹ nhàng ngọn gió hiền hoà
Mơn man mấy cội mai già đưa hương

Nhẹ nhàng một nét yêu thương
Em tôi mười tám má hường thêm tươi
Nhẹ nhàng giây phút bồi hồi
Giao thừa trống điểm đất trời vào Xuân..

Nhẹ nhàng em bước ngoài sân
Nắng vàng vương vấn tấm thân ngọc ngà
Nhẹ nhàng một chút kiêu sa
Em mang tất cả Xuân là của riêng

Nhẹ nhàng một nụ cười duyên
Rượu Xuân cạn mãi ngả nghiêng đất trời
Nhẹ nhàng em gửi vào tôi
Tình yêu như thuở đôi mươi trở về

Nhẹ nhàng bóng ngã triền đê
Hương đồng bát ngát chiều quê rộn ràng
Nhẹ nhàng em vẫn nhẹ nhàng
Để cho con én lạc đàn tầng không

Rồi ngày pháo nổ bên sông
Tôi về giữa cõi mênh mông hạ vàng.