Sau đây là những hình ảnh ở An Bằng với sự sôi nổi đón xuân Nhâm Dần trong những ngày giáp tết, do phóng viên Anbangnews tại Việt Nam ghi nhận được.  Xin chia sẻ với người An Bằng khắp nơi.