Tác giả: Xuân Văn

 

Ba mươi lăm năm

Một cuộc ra đi.

Ba mươi lăm năm

Một thế hệ trưởng thành.

Anh được gì?

Tôi được gì?

Ta còn gì cho nhau?

 

Ngồi đây anh …!

Ngồi xuống em…!

Ta chia nhau

Những mảnh đời lưu lạc.

Để nhớ những anh em…

Cùng thuyền, cùng cảnh.

Đã bỏ mình

Trên biển cả mênh mông.

Hay được vội vàng,

Vùi thây nơi hải đảo xa xăm.

 

Ba mươi lăm năm trên thuyền

Em vô tư nằm ôm xác mẹ.

Ba mươi lăm năm em trưởng thành

Trong thiếu vắng bơ vơ…

 

Đứng lên anh …

Đứng lên em…

Ta nghiêng mình tưởng nhớ

Những người không may…

 

Ba mươi lăm năm, lưu lạc xứ người

Ba mươi lăm năm, tất tả ngược xuôi

Giờ ngồi đây

Ta nhìn nhau cho rỏ.

Xem mất – còn, những ai …..?

 

Ảnh của anh Văn Minh Toàn: Bãi Biển An Bằng