On her Facebook page, Nhung Melyssa Nguyen, a second generation Anbangers, calls on all An Bang’s business owners to practice social distancing by closing their salons, offices, and other businesses to help the community combating against the coronavirus.  She also requests for donation of face masks and gloves as hospitals across the nation are running low.

________

VIETNAMESE VERSION:

Tôi thường không làm điều này.  Nhưng đó là thời gian tuyệt vọng khi nghe chị tôi nói về nỗi sợ hãi của chị ấy suốt 24 giờ một ngày và làm thế nào chị ấy phải chạy lên tầng này xuống tầng nọ để tìm một đôi găng tay, một cặp khẩu trang, trong khi một người đàn ông có triệu chứng nghiêm trọng của COVID-19 này đến bệnh viện mà chị tôi đang làm việc.  Điều này đã thực sự làm tan nát trái tim tôi. Xin hãy chuyển lời đến các chủ tiệm đồng nghiệp của bạn, chủ cung cấp vật dụng móng tay, nha sĩ, bác sĩ mắt, bác sĩ y khoa, hay bất cứ ai mà bạn biết! Cảm ơn bạn! Xin hãy CHIA SẺ! CHIA SẺ! CHIA SẺ!

Như chúng ta đã biết, vi khuẩn COVID-19 này đang lây lan nhanh chóng.  Đó là một loại vi khuẩn chết người mà toàn thế giới vẫn đang tìm hiểu. Chúng ta có thể đổ lỗi và buộc tội các quốc gia khác về điều này và điều khác.  Nhưng đó không quan trọng ngay bây giờ! Điều quan trọng duy nhất bây giờ là cứu lấy sức khỏe và cuộc sống của chúng ta và gia đình, đặc biệt là cha mẹ và ông bà của chúng ta, những người dường như dễ bị ảnh hưởng bởi loại vi khuẩn này hơn.  Cha mẹ chúng ta là cả thế giới của chúng ta, nếu thiếu vắng họ, chúng ta sẽ mất hết tất cả! Mặc dù tôi sinh ra và lớn lên ở Mỹ, cha mẹ tôi luôn thấm nhuần nền văn hóa An Bằng và cách đối nhân xử thế vào tâm hồn của chúng tôi để chúng tôi trưởng thành trong giá trị thực sự của cha mẹ.  Vì vậy, tôi xin kêu gọi tất cả mọi người trong cộng đồng người Việt, cộng đồng An Bằng, nếu bạn chưa đóng cửa vào tiệm, nhà hàng, văn phòng của bạn, xin vui lòng làm giùm! Mỗi doanh nghiệp là một bàn tay phục vụ cho công chúng! Đừng chờ đến lúc chính phủ ra lệnh cửa mới đóng, thay vì, hãy đóng cửa ngay, phát xuất từ lòng tốt của bạn.  Chúng ta có thể không biết nhiều về COVID-19, nhưng những gì chúng ta biết thực tế là nó rất dễ lây lan qua tiếp xúc và trong không khí và vi khuẩn này có thể tồn tại trên bề mặt trong nhiều giờ!

Chúng ta có một sự lựa chọn để thực hiện.  Những người khác thì không! Bệnh viện không thể đóng cửa, bác sĩ, y tá, dược sĩ, VẪN LÀM VIỆC!  Họ đang làm việc hàng ngày giữa lúc toàn quốc đang chiến đấu với một loại vi khuẩn chết người, chưa biết phải ra sao.  Họ có nguy cơ cao bị nhiễm bệnh và có thể vô tình mang virus về nhà. Họ sống và làm việc trong nỗi sợ lây nhiễm COVID-19 cho gia đình của họ.  Nghe chị tôi bày tỏ nỗi sợ hãi vì chị ấy phải làm việc trong khi chúng tôi lựa chọn ở nhà, khiến tôi nhận ra điều này nghiêm trọng như thế nào. Tôi nhận ra COVID-19 này không chỉ nghiêm trọng về bản thân của chúng ta, mà nó là sự nghiêm trọng của toàn quốc!  Cách duy nhất để chống lại virus này là ngăn chặn sự lây lan!

Mỗi bệnh viện ở mọi thành phố của mọi tiểu bang đều cần sự giúp đỡ của chúng ta!  Vâng, chúng ta không kiếm tiền được vì đã đóng cửa, nhưng tiền sẽ đến và đi. Các bệnh viện đang cạn kiệt găng tay và khẩu trang, một số đã dùng lại găng tay và khẩu trang đang từng dùng qua!  Bạn có thể tưởng tượng nếu mình có các triệu chứng nghiêm trọng của vi khuẩn, hoặc cha mẹ chúng ta bị nhiễm vi khuẩn hơn không, và lúc chúng ta đến bệnh viện thì chứng kiến các bác sĩ và y tá đang đeo găng tay và khẩu trang đã sử dụng cho 10 bệnh nhân trước bạn vì họ đã hết bệnh hàng?  Dụng cụ dùng một lần là có nguyên nhân của nó, nó không còn hiệu quả sau một lần sau nữa.

Vì vậy, chủ tiệm nail, cửa hàng cung cấp dụng cụ móng tay, văn phòng nha khoa, văn phòng đo thị lực, văn phòng bác sĩ – xin vui lòng, nếu có thể, hãy tặng găng tay và khẩu trang của bạn cho các bệnh viện!  Bất kỳ bệnh viện nào, bất kỳ thành phố nào, bất kỳ tiểu bang nào! Nếu bạn cần giúp đỡ trong việc tìm kiếm một bệnh viện hoặc nếu bạn cần ai đó đến lấy hàng, xin vui lòng cho tôi biết và tôi sẽ liên lạc với các bệnh viện để nhận ngày.

Chỉ cần nhớ rằng, ngón tay và ngón chân sẽ không đem lại giá trị hòa bình, sức khỏe hoặc cuộc sống của bạn!  Không có số tiền nào sẽ đủ để đổi lấy sức khỏe và cuộc sống của bản thân hoặc gia đình. Không có ai trong toàn bộ vũ trụ này giá trị hơn cha mẹ chúng ta, và không có ai có thể thay thế họ được.  Tôi không thể tưởng tượng rằng cuộc sống của mình sẽ ra sao khi không còn cha mẹ, vì vậy tôi không muốn nhìn thấy một người khác trải qua cơn đau khổ vì không có một đôi găng tay hoặc một cái mặt nạ.  XIN VUI LÒNG LÀM ĐIỀU TUYỆT VỜI NÀY CHO TRÊN THẾ GIỚI BAO GỒM BẠN VÀ NGƯỜI THÂN CỦA BẠN! XIN VUI LÒNG Ở NHÀ! XIN VUI LÒNG RỬA TAY VÌ CHÚNG TA CÓ THỂ CHIẾN THẮNG COVID-19 này! Nếu bạn không quan tâm đến sức khỏe của chính mình, hãy làm điều đó vì lợi ích của người khác.  Đừng là một phần tử nguyên nhân gây ra gánh nặng lớn có thể đặt lên cho người khác!

 #AnBangVillageUnitedAsOne, #AnBangVillageAgainstCOVID19 #ThePowerOfAnBangVillageIsStrong #MyParentIsTheMostValuableP PeopleInLife #WithoutMyParentsIAmNothing

ENGLISH VERSION:

I normally don’t do this. But it’s desperation time and hearing my sister talk about her fears 24 hours a day and how she had to run to floor after floors to finally find one pair after a man with severe symptoms of this COVID-19 came to the hospital she is working at really broke my heart! Please spread the word to your fellow salon owners, nail supply owners, dentists, eye doctors, doctors, anyone that you know! Thank you! SHARE! SHARE! SHARE!

As we all know, this COVID-19 virus is spreading rapidly. It is a deadly virus that the world as a whole is still learning about. We can place blame and accuse other countries of this and that. But that is irrelevant right now! The only important thing is to save the health and life of ourselves and our families, especially our parents and grandparents, who seem to be more susceptible to this virus. Our parents, our world, the ones who without, we are nothing! Although I was born and raised in America, my parents have always instilled the An Bằng culture and ways into our souls and taught us the true value of our parents. So I am reaching out to everyone in the Vietnamese community, if you have not closed the doors to your salon, restaurant, office, please do!  Every business is a business that services the public! Don’t wait for a government order to close, instead close your doors from the kindness of your heart. We may not know much about COVID-19, but what we do know is the fact that it is highly contagious through contact and airborne and that this virus is viable on surfaces for hours!

 We have a choice to make. Others do not! Hospitals cannot close, doctors, nurses, pharmacists, HAVE TO WORK! They are working daily while the nation fights a deadly virus with unknown intentions. They are at high risk of becoming infected and may unknowingly bring the virus home. They live and work in fear of infecting their families with COVID-19. Hearing my sister express her fears since she had to work while we made the choice to stay home, made me realize how serious this is, how this COVID-19 isn’t just about ourselves, but it is about the nation as one!  The only way to fight this virus is to stop the spread! 

Every hospital in every city of every state needs our help! Yes, we are not making money due to closures but money will come and go. Hospitals are running out of gloves and masks, some have resorted to reusing gloves and masks which are made for one time use only! Can you imagine having severe symptoms of the virus or our parents who are more susceptible to dying from the virus, and having to go to the hospitals and the doctors and nurses are wearing gloves and masks from 10 patients before you because they are completely out of stock? Disposables are disposables for a reason, it’s no longer effective after a single wash!

So nail salon owners, nail supply stores, dental offices, optometry offices, doctor offices- please, if possible, donate your gloves and masks to the hospitals! Any hospital, any city, any state! If you need help finding a hospital or if you need someone to come pick it up, please let me know and I will contact the hospitals for pickup!

Just remember, no fingers and toes is worth your peace, health or life!  No amount of money will ever be enough to contradict the health and lives of yourself or family. There is nothing in the entire universe that is worth more than our parents, and nothing can replace them. I can’t imagine my life without my parents, so I wouldn’t want to see another person go through that suffer because of a pair of gloves or a mask. PLEASE DONATE FOR THE SAKE OF THE WORLD INCLUDING YOU AND YOUR LOVE ONES! PLEASE STAY HOME! PLEASE WASH YOUR HANDS SO WE CAN WASH AWAY THIS COVID-19!  If you don’t care about your own health, please do it for the sake of others. Don’t be a part of the cause of a great burden this may place on others! 

#AnBangVillageUnitedAsOne, #AnBangVillageAgainstCOVID19, #ThePowerOfAnBangVillageIsStrong, #MyParentIsTheMostValuablePeopleInLife, #WithoutMyParentsIAmNothing

 

Nhung Melyssa Nguyen