Ôn Đào Thế Bửu

9/4/2014

Tin buồn An Bằng

Anbangnews xin đưa tin:

Ôn Đào Thế Bửu, pháp danh Tâm Đạt, sinh năm 1932 đã qua đời lúc 4 giờ sáng ngày 29 tháng 6, tức ngày 3 tháng 6 Giáp Ngọ, hưởng thượng thọ 83 tuổi.  Linh cữu Ôn sẽ được an táng tại nghĩa trang An Bằng.

Đại diện anbangnews đã có đến viếng thăm Ôn.

Xin thành kính chia buồn cùng tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu hương linh Ôn vãng sanh về nước Cực Lạc.