4/9/2017
Tin buồn từ vùng Bắc Thượng – An Bằng

ABN xin đưa tin:

Ông: Đào Văn Lạc
Pháp Danh: Nguyên Nghi

Sinh Năm: Ất Hợi (1935), thường trú tại Bắc Thượng, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Do tuổi già sức yếu, đã từ trần vào lúc 03 giờ 35 phút, ngày 08 tháng 4 năm 2017 (Nhằm Ngày 12 tháng 03 năm Đinh Dậu).

Hưởng thọ 83 tuổi.

Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia Bắc Thượng,An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Lễ viếng bắt đầu từ 07 giờ, ngày 09/4/2017 (13/3/ Đinh Dậu) đến 20 giờ, ngày 12/4/2017 (16/3 Đinh Dậu ) và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: Bắc Thượng, An Bằng, Vinh An vào lúc 8 giờ, ngày 13/4/2017 (17/3 Đinh Dậu).

Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và thăm viếng, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình bà quả phụ Trương Thị Sen và hiếu trưởng nam Đào Văn Quốc cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu cho hương linh Nguyên Nghi sớm vãng sanh nơi miền Cưc Lạc.

Tin và hình: Lê Bát