Tin buồn từ An Bắc, An Bằng.

Anbangnews xin đưa tin, cụ ông Đô Mi Ni Cô Phan Văn Diệp vừa qua đời tại An Bắc – An Bằng.  Sau đây là cáo phó của gia đình được phóng viên ABN ghi nhận:

“Chính Thầy là sự sống lại và sự sống” (Ga 11,25)

Cáo Phó

Từ Giáp An Bắc – Giáo Xứ An Bằng

Cụ Ông:

Đô Mi Ni Cô Phan Văn Diệp

Sinh năm 1933 (Quý Dậu), đã an nghỉ trong Chúa vào lúc: 15h00 ngày 27 – 08 – 2020 (nhằm ngày 09 – 07 – Canh Tý).

Hưởng thượng thọ: 88 tuổi.

Trong tình yêu thương và hiệp thông, xin cộng đoàn dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Đo Mi Ni Cô sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Chương Trình Tang Lễ

Thứ Sáu Ngày 28 – 08 – 2020 (10 – 01 – Canh Tý)

 • 15h30:  Lễ Cáo Tiên Hiền
 • 16h00:  Nghi Thức Nhập Liệm
 • 16h30: Lễ Thành Phục
 • 17h00:  Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
 • 19h00:  Giáp Sở Tại Cầu Hồn

Thứ Bảy Ngày 29 – 08 – 2020 (11 – 07 – Canh Tý)

 • 05h00:  Gia Đình Cầu Hồn
 • 07h00:  Tiếp Đón Quang Khách Phúng Điếu
 • 09h00:  Tiếp Đón Hội Đồng Giáo Xứ Phúng Điếu và cầu hồn
 • 10h00:  Thánh Lễ Cầu Hồn
 • 15h00:  Nhóm Làng Chúa Thương Xót Cầu Hồn
 • 19h00:  Giáp Sở Tại Cầu Hồn

Chúa Nhật Ngày 30 – 08 – 2020 (12 – 07 – Canh Tý)

 • 05h00:  Gia Đình Cầu Hồn
 • 07h00:  Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
 • 15h00:  Nhóm Làng Chúa Thương Xót Cầu Hồn
 • 19h00:  Lễ Báo Hiếu

Thứ Hai Ngày 31 – 08 – 2020 (13 – 07 – Canh Tý)

 • 04h30:  Lễ Di Quan
 • 05h00:  Thánh Lễ An Táng Tại Nhà Thờ Giáo Xứ An Bằng
 • 06h30:  Nghi Thức Hạ Huyệt

Đại diện Anbangnews có viếng thăm và chia buồn cùng tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu linh hồn Đô Mi Ni Cô sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Tin: Anbangnews VN
Hình: Sơn Trần