5/2/2015
Tin buồn từ vùng An Mỹ, An Bằng

Anbangnews xin đưa tin:

Ôn GiaCôBe Văn Công Hai, sinh ngày 1 tháng 2 năm 1944 đã từ trần vào lúc 17 giờ 35 ngày 30 tháng 4 năm 2015, nhằm ngày 12 tháng 3 năm Ất Mùi, hưởng thọ 72 tuổi.

Lễ viếng bắt đầu từ ngày 14 tháng 3 năm Ất Mùi.

Lễ di quan vào lúc 14 giờ 00 ngày 15 tháng 3 năm Ất Mùi.

Linh cữu được an táng tại nghĩa trang An Mỹ – An Bằng – Vinh An – Phú Vang, Huế.

ABN/VL