10/8/2016
Tin Buồn Từ An Bằng:

Ôn GIOAKIM Đào Văn Bon
Sinh ngày 15 tháng 4 năm 1930

Đã an nghỉ vào lúc  5 giờ 10′ ngày mồng 6 tháng 10 năm 2016.

Hưởng Thượng Thọ 87 tuổi.

Thánh Lễ an táng tại Thánh Đường Nhà Thờ Giáo Xứ An Bằng lúc 14 giờ và Nghi Thức hạ Huyệt vào lúc 16 giờ ngày 10.10.2016

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Công Giáo.Linh cửu được quàn tại tư gia và an táng tại nghĩa địa quê nhà : An Bằng – Vinh An – Phú Vang – T.T Huế.

Nguyện cầu cho linh hồn ôn Gioakim sớm được về với Chúa và đặng lên chốn nghỉ ngơi.
Tin : Phóng Viên Anbangnews

Nguyên Đông