Ôn Hồ Kít Qua Đời

1/4/2015

 Tin buồn từ vùng An Trung, An Bằng, Việt Nam

Ôn Hồ Kít, pháp danh Nguyên Tình, sinh năm 1925, vì tuổi già sức yếu nên đã qua đời vào lúc 8 giờ sáng ngày 3 tháng 1 năm 2015, tức ngày 13 tháng 11 năm Giáp Ngọ.  Ôn hưởng thọ 91 tuổi.  Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo từ ngày 13 đến 16 tháng 11 năm Giáp Ngọ.  Linh cửu được an táng tại nghĩa trang An Bằng vào lúc 15 giờ ngày 16 tháng 11 năm Giáp Ngọ.

Nguyện cầu hương linh Ôn vãng sanh miền Cực Lạc.  Thành kính phân ưu cùng gia đình tang quyến.

ABN (KV)