3/24/2017
Tin buồn từ Trung Định Hải, An Bằng
ABN xin đưa tin:

Ôn: Hồ Văn Hoanh
Pháp Danh : Nguyên Định

Sinh Năm: Ất Sửu (1925), thường trú tại An Định, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Do tuổi già, sức yếu đã từ trần vào lúc 20 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 3 năm 2017 (Nhằm Ngày 25 tháng 02 năm Đinh Dậu).

Hưởng thọ 93 tuổi.

Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia An Định, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Lễ viếng bắt đầu từ 07 giờ, ngày 25/3/2017 (28/02/ Đinh Dậu) đến 12 giờ, ngày 28/3/2017 (01/3 Đinh Dậu) và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: An Định, An Bằng, Vinh An vào lúc 14 giờ, ngày 28/3/2017 (01/3 Đinh Dậu).

Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và thăm viếng, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình hiếu trưởng nam Hồ Ngọc Nghĩa cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu cho hương linh Nguyên Định sớm vãng sanh nơi miền Cưc Lạc và an nghỉ nơi phước phận.

Tin và hình: Lê Bát