5/28/2017
Tin buồn từ vùng An Mỹ – làng An Bằng

ABN xin đưa tin:

Ông : Huỳnh Đặng Tương (Lộc
Pháp Danh: Nguyên Phùng

Sinh Năm : Kỷ Tỵ (1929), thường trú tại An Mỹ, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Do tuổi già, sức yếu đã từ trần vào lúc 13 giờ 55 phút, ngày 25 tháng 5 năm 2017 (Nhằm Ngày 30 tháng 4 năm Đinh Dậu).

Hưởng thọ 89 tuổi.

 

Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia An Mỹ, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ, ngày 28/5/2017 (03/5/ Đinh Dậu) đến 12 giờ, ngày 31/5/2017 (06/5/ Đinh Dậu) và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: An Mỹ, An Bằng, Vinh An vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 31/5/2017 (06/5/ Đinh Dậu).

Đại diện Anbangnews đã đến thăm viếng, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình anh hiếu trưởng nam Huỳnh Đặng Dật và đích tôn Huỳnh Đặng Luýt cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu hương linh Nguyên Phùng sớm vãng sanh nơi miền Cực Lạc và an nghỉ nơi phước phận.

 

Tin và hình: Lê Bát, Đặng Danh