Tin buồn từ An Bằng:  Ôn Lê Bòng, pháp danh Đức An, vừa qua đời tại An Bằng.  Sau đây là cáo phó của gia đình tang quyến.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin.  Chồng, Cha, Ông, Cố của chúng tôi là:

Cố Phật Tử: Lê Bòng
Pháp Danh: Đức An

Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1946, đã từ trần vào lúc 17 giờ 30 ngày 19 tháng 12 năm 2020 (nhằm ngày 06 tháng 11 năm Canh Tý).

Hưởng thọ 75 tuổi

Lễ viếng bắt đầu từ 16h00 ngày 20 tháng 12 năm 2020.  Lễ Di Quan vào lúc 05h00 ngày 23 tháng 12 năm 2020.  Linh cữu được an táng tại Nghĩa Trang Quê Nhà.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sai sót, xin quý vị niệm tình lượng thứ.

Chương Trình Tang Lễ:

Ngày 20/12/2020 (nhằm ngày 07/11/Canh Tý)

 • 10h00:  Lễ Cáo Tiên Hiền
 • 13h00:  Lễ Sám Hối của Khuôn Giáo Hội An Bằng
 • 14h00:  Lễ Trị Quan, Nhập Liệm
 • 14h30:  Lễ Phục Hồn Thành Phục
 • 15h30:  Lễ Tạ Tiền Hiền
 • 16h00:  Lễ Phúng Điếu

Ngày 21/12/2020 (nhằm ngày 08/11/Canh Tý)

 • 06h00:  Lễ Cúng Trà
 • 07h30:  Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
 • 10h00:  Lễ Cúng Ngọ – Tiến Linh

Ngày 22/12/2020 (nhằm ngày 09/11/Canh Tý)

 • 06h00:  Lễ Cúng Trà
 • 07h30:  Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
 • 10h00:  Lễ Cúng Ngọ – Tiến Linh
 • 13h00:  Lễ Thí Thực – Tích Điện – Dâng Hoa Báo Hiếu
 • 15h00:  Đại Lễ Cầu Siêu

Ngày 23/12/2020 (nhằm ngày 10/11/Canh Tý)

 • 05h00:  Lễ Khiển Điện – Di Quan
 • 07h00:  Hạ Khoán
 • 08h00:  Lễ Phản Khốc An Linh, Tạ Phật Hoàn Kinh – Sự Hoàn

Toàn thể tang gia hiếu quyến đồng kính báo:

 • Bà quả phụ: Nguyễn Thị Hồng
 • Hiếu nam: Lê Văn Toản, vợ
 • Hiếu nam: Lê Văn Tuấn, vợ Nguyễn Thị Huệ
 • Hiếu nam: Lê Văn Thành, vợ Lê Thị Hồng
 • Hiếu nữ: Lê Thị Lài, chồng Cao Văn Tuấn
 • Hiếu nữ: Lê Thị Hằng, chồng Trần Đăng Ninh
 • Hiếu nữ: Lê Thị Nhồng
 • Cùng các con cháu nội ngoại

Đại diện Anbangnews tại Việt Nam có viếng thăm linh cữu của Ôn và gởi lời phân ưu cùng tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu hương linh Đức An sớm về miền Cực Lạc.

Tin & hình: Sơn Trần, Văn Thanh An