Ôn Lê Duy

9/4/2014

Tin buồn vùng An Mỹ

ABN xin đưa tin: Ôn Lê Duy, pháp danh Nguyên Tuệ, sinh năm Tân Tỵ 1941 đã qua đời vào lúc 5 giờ 45 sáng ngày 27 tháng 5 năm 2014, tức 29 tháng 4 Giáp Ngọ, tại An Bằng, vùng An Mỹ, hưởng thọ 74 tuổi. Được biết, Ôn sẽ được an táng tại nghĩa trang An Bằng vào ngày 30 tháng 5 (2 tháng 5 ÂL). Xin nguyện cầu hương linh Ôn về cõi Tây Phương Cực Lạc. Thành kính chia buồn cùng tang gia hiếu quyến.

(Please submit your article, local news, or comments to anbangeditor@gmail.com)