2/21/2015

Tin buồn tại quê nhà: An Bằng đã mất đi một vị bô lão.

Anbangnews xin đưa tin:

Một vị cao niên của An Bằng vừa qua đời trong dịp cuối năm.  Ôn Lê Văn Lồ, pháp danh Nguyên Ngộ, sinh ngày 2 tháng 4 năm Ất Sửu, đă qua đời vào lúc 16 giờ 55 ngày 17 tháng 2 năm 2015, nhằm ngày 29 tháng 12 năm Giáp Ngọ, hưởng thọ 91 tuổi.

Lễ viếng bắt đầu từ ngày mồng 2 tháng Giêng năm Ất Mùi và Lễ Di Quan được diễn ra vào lúc 7:30 sáng ngày mồng 5 tháng Giêng Năm Ất Mùi.  Linh cữu được an táng tại Nghĩa Trang An Bằng.

Xin nguyện cầu hương linh Ôn về miền Cực Lạc và thành tâm phân ưu cùng tang gia hiếu quyến.