Tin buồn từ An Bằng:  Ôn Lê Văn Giác, pháp danh Quảng Chánh, vừa qua đời tại Việt Nam.  Sau đây là cáo phó của gia đình tang quyến.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin.  Cha, Ông, Cố chúng tôi là:

Cố Thân Phụ: Lê Văn Giác
Pháp danh: Quảng Chánh

Sinh năm Tân Tỵ (1941), đã từ trần vào lúc 19 giờ 00, ngày 10 tháng 11 năm Canh Tý (nhằm ngày 23 tháng 12 năm 2020).

Hưởng thượng thọ: 80 tuổi.

Linh cữu được an táng tại quê nhà: Thôn Định Hải, Làng An Bằng, xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh TT. Huế.  Lễ di quan vào lúc 06h00 ngày 14 tháng 11 năm Canh Tý (nhằm ngày 27 tháng 12 năm 2020).

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ.

Chương Trình Tang Lễ:

Ngày 11 tháng 11 năm Canh Tý (24.12.2020)

 • 09 giờ 00:  Lễ Cáo Tiền Hiền
 • 10 giờ 00:  Lễ Sám Hối
 • 11 giờ 00:  Lễ Trị Quan Nhập Liệm
 • 12 giờ 00:  Lễ Bạch Phật Khai Kinh, Lễ Phục Hồn Thành Phục
 • 13 giờ 00:  Lễ Cáo Tổ
 • 13 giờ 30:  Lễ Tạ Tiền Hiền
 • 16 giờ 00:  Cúng Linh

Ngày 12 tháng 11 năm Canh Tý (25.12.2020)

 • 05 giờ 00:  Cúng Trà
 • 07 giờ 00:  Phúng Điếu
 • 10 giờ 00:  Lễ Cúng Ngọ, Tiến Linh
 • 16 giờ 00:  Lễ Cúng Linh

Ngày 13 tháng 11 năm Canh Tý (26.12.2020)

 • 05 giờ 00:  Cúng Trà
 • 07 giờ 00:  Phúng Điếu
 • 10 giờ 00:  Lễ Cúng Ngọ – Triêu Điện
 • 13 giờ 00:  Lễ Phúng Điếu của Khuôn Hội An Bằng
 • 14 giờ 00:  Lễ Cúng Thí Thực Cô Hồn
 • 15 giờ 00:  Lễ Tịch Điện, Dâng Hoa Báo Ân, Đại Lễ Cầu Siêu, Thuyết Pháp Độ Linh

Ngày 14 tháng 11 năm Canh Tý (27.12.2020)

 • 05 giờ 00:  Cúng Trà
 • 06 giờ 30:  Lễ Di Quan
 • 08 giờ 00:  Lễ Hạ Khoán
 • 09 giờ 00:  Lễ An Linh, Tạ Phật Hoàn Kính, Sự Hoàn

Tang gia đồng kính báo:

 • Hiếu nam: Lê Văn Mai, vợ Võ Thị Thanh Sương và các con
 • Hiếu nam: Lê Văn Trung
 • Hiếu nam:  Lê Văn Thông
 • Hiếu nữ:  Lê Thị Hoa
 • Hiếu nữ: Lê Thị Hường, chồng Trường Mua, và các con
 • Hiếu nữ:  Lê Thị Tuyết, chồng Trần Phú Sơn, và các con
 • Hiếu nữ:  Lê Thị Nga, chồng Khoa và các con
 • Hiếu nữ:  Lê Thị Quý Thu
 • Đich tôn: Lê Văn Hồng Kông
 • Cùng tất cả dâu rể và con cháu nội ngoại

Đại diện Anbangnews có viếng thăm linh cữu của ôn và gởi lời phân ưu đến tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu hương linh Quảng Chánh sớm về cõi Cực Lạc.

Tin & Hình: Văn Thanh An, Tý Hoàng, Sơn Trần