4/18/2016

Tin buồn từ làng An Bằng

Anbangnews xin đưa tin:

Ôn Lê Văn Hương, pháp danh Quảng Huấn, sinh năm Tân Tỵ 1941, do tuổi già sức yếu, đã qua đời vào lúc 11 giờ 30 trưa ngày 17 tháng 4 năm 2016 (nhằm ngày 11 tháng 3 năm Bính Thân), hưởng thọ 76 tuổi.

Linh cữu được quàn tại gia đường và an táng tại nghĩa trang An Bằng vào lúc 07 giờ 00 ngày 21 tháng 4 năm 2016 (15/03/Bính Thân).

Thành kính phân ưu cùng bà quả phụ Trương Thị Mật, hiếu trưởng nam Lê Văn Thừa, đích tôn Lê Văn Thành, và toàn thể tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu hương linh Quảng Huấn tiêu diêu miền Cực Lạc.