Tin buồn từ An Bằng, VN: Ôn Lê Văn Phát, pháp danh Tâm Ninh, vừa qua đời ở tuổi 95. Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, Cha, Ông, Cố Nội, Ngoại của chúng tôi là:


Cố Phật tử: Lê Văn Phát
Pháp danh: Tâm Ninh

Sinh năm 1929 (Kỷ Tỵ)
Nguyên Khuôn trưởng Khuôn Hội Phật Giáo An Bằng
Thành phần sáng lập viên G ĐPT An Bằng
Nguyên gia trưởng đầu tiên G ĐPT An Bằng
Nguyên trưởng ban nghi lễ Khuôn Hội Phật Giáo An Bằng

Đã thuận thế vô thườnng, an nhiên xả bỏ báo thân vào lúc 10 giờ 45 ngày 19/7/2023, nhằm ngày 02 tháng 6 năm Quỹ Mão.

Hưởng thượng thượng thọ: 95 tuổi

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo từ ngày 20 đến 26/7/2023 – nhằm ngày 03 đến 09/6/Quý Mão.

Linh cữu được quàn tại tư gia, thôn Trung Định Hải – An Bằng – Vinh An – Phú Vang – TT Huế.
An táng tại nghĩa trang quê nhà.

Trong lúc tổ chức tang lễ, tang gia bối rối không làm sao tránh khỏi những điều sai sót, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ.

Tang gia đồng kính báo:

  • Trưởng Nam: Lê Văn Nguyễn Minh Tuấn, vợ Nguyễn thị Băng Tâm
  • Con gái: Lê Thị Kim Xuân, chồng Trần Thương
  • Con gái: Lê Thị Kim Hạnh, chồng Lê Xê
  • Con gái: Lê Thị Kim Anh, chồng Phạm Kính
  • Con gái: Lê Thị Kim Hồng, chồng Phạm Hựu
  • Con trai: Lê Văn Ngọc Quang, vợ Trương Thị Hoa
  • Dưỡng Nữ :Lê Nguyễn Thị Tình – Phan A
  • Đích Tôn: Lê Văn Đình Phong
  • Cùng tất cả cháu chắt nội ngoại

Đại diện Anbangnews tại Việt Nam có viếng thăm linh cữu của ôn và gởi lời phân ưu đến toàn thể tang gia hiếu quyến. Nguyện cầu hương linh Tâm Ninh siêu sanh về Cực Lạc.

Tin & Hình: Văn Công Tôn, Văn Thanh An, Lại Thành, Phạm Mạnh