7/17/2015

Tin buồn vùng An Trung, An Bằng

Anbangnews xin đưa tin:

Ông Benêdictô Lê Văn Thị

Sinh năm 1928 (Mậu Thìn), đã từ trần vào lúc 3 giờ sáng ngày 14 tháng 7 năm 2015 (nhằm 29 tháng 5 Ất Mùi) tại An Trung, An Bằng, hưởng thọ 88 tuổi.

Linh cữu được quàn tại tư gia và an táng tại Nghĩa Trang Quê Nhà.

Đại diện ABN có viếng thăm và tiễn đưa linh hồn Ôn.  Xin chia buồn cùng tang gia hiếu quyến.  Nguyện linh hồn Benêdictô về nước Chúa.