5/8/2015
 Tin buồn từ làng An Bằng

Ôn Lê Văn Tiếp, pháp danh Nguyên Liên, sinh ngày 7 tháng 6 năm 1931 (Tân Mùi), đã qua đời vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 5 tháng 5 năm 2015 (nhằm ngày 17 tháng 3 năm Ất Mùi), hưởng thọ 85 tuổi

Lễ di quan được diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 9 tháng 5 năm 2015.  Linh cữu được an táng tại nghĩa trang Bắc Thượng, An Bằng.

Đại diện anbangnews có viếng thăm hương linh Ôn.  Nguyện cầu hương linh Ôn sớm về cõi Phật.  Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.