Tin buồn Florida:  Ôn Lê Văn Tín, Pháp Danh Nhuận Tấn, nguyên là cựu bộ làng An Bằng tại Colorado, một niên trưởng của cộng đồng An Bằng hải ngoại, đã vừa qua đời, hưởng thọ 80 tuổi.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng đau buồn, kính báo tin đến Chư Tôn Đức Tăng, Ni cùng thân bằng quyến thuộc và bằng hữu xa gần:  Chồng, Cha, Ông của chúng con/tôi:

Phật Tử: LÊ VĂN TÍN
Pháp Danh: NHUẬN TẤN

Sinh ngày 6 tháng 8, 1944 (Giáp Thân) tại Thừa Thiên – Huế, Việt Nam.
Vãng sanh lúc 11:30 tối ngày 1 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 20 tháng 11 năm Quý Mão tại Davie, Florida.

Hưởng thọ: 80 tuổi.

Chương Trình Tang Lễ:

Tổ chức theo nghi lễ truyền thống Phật Giáo tại Fred Hunter’s Funeral Homes, 2401 S. University Dr., Davie, FL 33324

Thứ Bảy, ngày 6 tháng 1, 2024

 • 5:00 PM – 8:00 PM: Lễ Trị Quan, Nhập Liệm, Lễ Phục Hồn, Lễ Thành Phục, Đại Lễ Cầu Siêu, Thuyết Pháp Độ Linh.
 • 8:00 PM – 9:00 PM: Thăm Viếng

Chủ Nhật, ngày 7 tháng 1, 2024

 • 1:00 PM – 2:00 PM: Thăm Viếng
 • 2:15 PM – 2:45 PM: Lễ Cầu Nguyện của Tu Viện Hương Hải
 • 3:00 PM – 4:00 PM: Lễ Cầu Nguyện của Tăng Thân Tứ Chúng Tu Viện Mộc Lan
 • 4:00 PM – 7:00 PM: Lễ Truy Điệu – Lễ Tưởng Niệm, Phân ưu và thăm viếng của các Hội Đoàn, Hò Hàng, và Thân Hữu trước khi tiễn đưa Linh Cữu về An Táng ở Quê Nhà.

Tang Gia Đồng Kính Báo:

 • Hiền thê: Lê Thị Phẩm
 • Hiếu nữ: Lê Thị Úy, chồng Vỗ Tiến và các con
 • Hiếu nam: Lê Hùng Danh, vợ Văn Thị Hồng và các con
 • Hiếu nam: Lê Thiện Thành, vợ Nguyễn Thị Quý và các con
 • Hiếu nam: Lê Mỹ, vợ Phạm Tâm và các con
 • Hiếu nam: Huỳnh Văn Quyền, vợ Văn Thị Liên và các con
 • Hiếu nữ: Lê Thị Thúy, chồng Trần Vinh và các con
 • Hiếu nữ: Lê Thị Thúy, chồng Ty
 • Hiếu nữ: Lê Thanh Nhân
 • Hiếu nữ: Lê Thanh Nhàn
 • Đích tôn: Lê Thanh Phong

Cáo Phó Này Thay Thế Thiệp Tang

Mọi chi tiết, xin liên lạc Lê Hùng Danh (662) 312-7711