Ôn Nguyễn Văn Thiếp

9/4/2014

Tin vùng An Mỹ:

Anbangnews xin đưa tin: Ôn Nguyễn Văn Thiếp, sinh năm Kỷ Tỵ 1929, đã qua đời vào lú 19 giờ 50 ngày 25 tháng 2 năm 2014, tức ngày 26 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, thượng thọ 86 tuổi. Lễ tang được tổ chức từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 năm 2014. Ôn qua đời vì tuổi già. Đại diện ABN có đến thăm viếng hôm qua. Xin chia buồn cùng bác Nguyễn Thưởng và đích tôn Nguyễn Chơn và toàn thể tang quyến. (Xin gởi tin về anbangeditor@gmail.com) Báo AB