Tin buồn từ An Bằng.  Ôn Nguyễn Lòn, pháp dang Nguyên Hiền, vừa qua đời tại Việt Nam, hưởng thọ 81 tuổi.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin.  Chồng, Cha, Ông, Cố của chúng tôi:

Cố Phật Tử: Nguyễn Lòn
Pháp danh: Nguyên Hiền

Sinh ngày 03/02/1941 (Tân Tỵ), đã từ trần vào lúc 10h00 ngày 28-04-2021, nhằm ngày 17 tháng 03 năm Tân Sửu.

Hưởng thượng thọ: 81 tuổi

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo.  Linh cữu được quàn tại tư gia: An Bằng – Vinh An – Phú Vang – TT Huế từ ngày 28/4/2021 đến ngày 02/05/2021 (nhằm ngày 17-3-Tân Sửu đến 21-3-Tân Sửu).  An táng vào lúc 16h00 ngày 21 tháng 03 năm Tân Sửu tại nghĩa trang quê nhà.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì thiếu sót, xin quý vị niệm tình lượng thứ.

 Chương Trình Tang Lễ:

Ngày 17-03-Tân Sửu (28-04-2021)

 • 18h00: Lễ Cáo Tiên Hiền
 • 19h00: Lễ Sám Hối
 • 21h00: Lễ Trị Quan Nhập Liệm
 • 21h30: Lễ Bạch Phật Khai Kinh – Phục Hồn Thành Phục
 • 22h00: Lễ Cáo Tổ
 • 22h30: Lễ Tạ Tiền Hiền

Ngày 18-03-Tân Sửu (29-04-2021)

 • 05h00: Lễ Cúng Trà
 • 07h00: Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
 • 10h00: Lễ Cúng Ngọ – Tiến Linh
 • 16h00: Lễ Cúng Linh

Ngày 19-03-Tân Sửu (30-04-2021)

 • 05h00: Lễ Cúng Trà
 • 07h00: Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
 • 10h00: Cúng Ngọ – Tiến Linh
 • 15h00: Phúng Điếu Cầu Nguyện của KHPG An Bằng
 • 16h30: Lễ Cúng Linh

Ngày 20-03-Tân Sửu (01-05-2021)

 • 06h00: Lễ Cúng Trà
 • 07h00: Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
 • 10h00: Cúng Ngọ – Triêu Điện
 • 14h00: Lễ Cúng Thí Thực
 • 15h00: Lễ Dâng Hoa Báo Ân
 • 15h30: Lễ Tịch Điện – Đại Lễ Cầu Siêu – Thuyết Pháp Độ Linh

Ngày 21-03-Tân Sửu (02-05-2021)

 • 05h00: Lễ Cúng Trà
 • 13h30: Lễ Khiển Điện – Triệt Linh Sàn – Di Quan
 • 16h00: Lễ Hạ Khoán
 • 17h00: Lễ Phản Khốc An Linh – Tạ Phật Hoàn Kinh – Sự Hoàn

Tang gia đồng kính báo:

 • Vợ Hồ Thị Sen
 • Hiếu trưởng nam: Nguyễn Văn Toàn, vợ Nguyễn Thị Hương, và các con
 • Hiếu nam: Nguyễn Văn Quý, vợ Lê Thị Hà, và các con
 • Hiếu nam: Nguyễn Văn Phể, vợ Phan Thị Bày, và các con
 • Hiếu nam: Nguyễn Hùng, vợ Lê Thị Cúc, và các con
 • Hiếu nam: Nguyễn Bảy
 • Hiếu nam: Nguyễn Chính, vợ Văn Thị Thảo, và các con
 • Hiếu nữ: Nguyễn Thị Thương, chồng Trần Thất, và các con
 • Hiếu nữ: Nguyễn Thị Tuyết, chồng Văn An, và các con
 • Đích tôn: Nguyễn Văn Tài
 • Cùng tất cả cháu, chắt nội ngoại

Đại diện Anbangnews tại Việt Nam có đến viếng thăm linh cữu của ôn và gởi lời chia buồn đến toàn thể tang gia hiếu quyến và cô bác nội ngoại.  Nguyện cầu hương linh Nguyên Hiền sớm về cõi Phật A Di Đà.

Tin & hình: Sơn Trần, Văn Thanh An