Tin buồn: Ôn Nguyễn Văn Cứ, pháp danh Nguyên Công, vừa qua đời tại An Bằng, Việt Nam. Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, Cha, Ông nội, ngoại của chúng tôi là:

Cố Phật Tử: Nguyễn Văn Cứ
Pháp danh: Nguyên Công

Sinh năm 1934 (Giáp Tuất). Tạ thế vào lúc 15 giờ 00, ngày 20 tháng 03 năm 2022 (nhằm ngày 18 tháng 02 năm Nhâm Dần).

Hưởng thượng thọ: 89 tuổi.

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 02 năm 2022 (nhằm ngày 19 đến 22 tháng 02 năm Nhâm Dần).
Lễ viếng bắt đầu: 07h00″ ngày 20 tháng 02 năm Nhăm Dần (22/03/2022). Lễ Di Quan vào lúc 05h45″ ngày 22 tháng 02 năm Nhâm Dân (24/03/2022).
Linh cữu được quàn tại: Tư Gia và an táng tại nghĩa trang Quê nhà, Thôn Trung Định Hải, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, TT. Huế.
Trong lúc tang gia bối rối, không sao tránh khỏi những thiếu sót, kinh mong Chư Tôn Thiền Đức, Tăng Ni, quý vị niệm tinh hoan hỷ.

Tang Gia đồng kính báo:

 • Trưởng nam: Nguyễn Văn Thành
 • Hiếu nam: Nguyễn Văn Hoà
 • Hiếu nam: Nguyễn Văn Ký
 • Hiếu nam: Nguyễn Văn Kính
 • Hiếu nam: Nguyễn Văn Sơn
 • Hiếu hôn: Nguyễn Thị Phượng
 • Hiếu nữ: Nguyễn Thị Thanh
 • Hiếu nữ: Nguyễn Thị Tranh
 • Hiếu nữ: Nguyễn Thị Mè
 • Hiếu nữ: Nguyễn Thị Gái
 • Hiếu nữ: Nguyễn Thị Bé
 • Hiếu nữ: Nguyễn Thị Biên
 • Nghĩa tế: Văn Công Đối
 • Nghĩa tế: Văn Công Xuấn
 • Nghĩa tế: Trương Hoà
 • Đích tôn: Nguyễn Văn Khánh
 • Nội tôn: Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Văn Thiên, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Emily, Nguyễn Samartha
 • Ngoại tôn: Trương Thị Gấm, Văn Thị Liên, Văng Công Quận, Văn Công Lai, Trương Thị Mỹ Linh
  Cùng toàn thể con cháu dâu rể và con cháu nội ngoại

Đại diện ABN ở Việt Nam có viếng thăm linh cữu của ôn và gởi lời phân ưu đến toàn thể tang gia hiếu quyến, cũng như cô bác nội ngoại. Nguyện cầu hương linh Nguyên Công sớm về cõi Phật.

Tin & hình: Văn Thanh An, Sơn Trần