ABN xin đưa tin:  Ôn Nguyễn Văn Lập, pháp danh Quảng Nguyện vừa qua đời tại vùng An Thượng, làng An Bằng, Việt Nam.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin.  Cha, Ông, Cố, Tằng, Cao của chúng tôi là:

Nguyễn Văn Lập
Pháp danh: Quảng Nguyện

Sinh năm 1925 Ất Sửu.  Trong lúc tuổi gia sức yếu đã mãn duyên trần thế vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 9 tháng 11 năm 2021 (nhằm ngày 05 tháng 10 năm Tân Sửu).

Hưởng thượng thượng thọ: 97 tuổi.

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo.  Lễ viếng bắt đầu từ ngày 11/11/2021 (nhằm ngày 06.10.Tân Sửu).  Lễ Di Quan vào lúc 14 giờ 00 ngày 12/11/2021 (nhằm ngày 08.10.Tân Sửu).  An táng tại Nghĩa Trang Quê Nhà, Thôn Bắc Thượng, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, TT. Huế.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sai sót, kinh mong quý vị niệm tình lượng thứ.

Tang gia đồng kính báo:

 • Trưởng nam: Nguyễn Văn Nguyên
 • Hiếu nam: Nguyễn Văn Châu
 • Hiếu nam: Nguyễn Văn Phong
 • Hiếu nam: Nguyễn Văn Tuyên (Kỳ)
 • Hiếu hôn: Phạm Thị Vân
 • Hiếu hôn: Phạm THị Mười (Ngọc Anh)
 • Hiếu hôn: Phạm Thị Kim
 • Hiếu nữ: Nguyễn Thị Tuyết
 • Hiếu nữ: Nguyễn Thị Nữ
 • Hiếu nữ: Nguyễn Thị Hạnh
 • Hiếu nữ: Nguyễn Thị Gái
 • Hiếu nữ: Nguyễn Thị Phi
 • Nghĩa tế: Lê Trung
 • Nghĩa tế: Đặng Châu
 • Nghĩa tế: Nguyễn Đụt
 • Đích tôn: Nguyễn Văn Tuấn
 • Cùng toàn thể con cháu, chắt, và chít nội ngoại

Đại diện Anbangnews tại Việt Nam có viếng thăm linh cữu của ôn, có lời phân ưu đến toàn thể tang gia hiếu quyến, và góp lời cầu nguyện cho hương linh Quảng Nguyên được sớm siêu thoát về cõi Phật.

Tin & hình: Văn Thanh An, Phạm Mạnh