5/2/2015
Tin buồn từ An Bằng

Anbangnews xin đưa tin:

Ôn Phanxicôxavie Huỳnh Đặng Lồ, sinh năm Nhâm Thân 1932, đã được Chúa gọi về vào lúc 21 giờ 10 phút ngày 30 tháng 4 năm 2015, nhằm ngày 12 tháng 3 năm 2015, hưởng thọ 84 tuổi.  Thánh Lễ an táng tại Thánh Đường Nhà Thờ Giáo Xứ An Bằng lúc 6 giờ 30 sáng và lễ di quan vào lúc 8 giờ sáng ngày 4 tháng 5 năm 2015.  Linh cữu được an táng tại nghĩa trang An Bằng.  Đại diện Anbangnews có viếng thăm Ôn.  Xin chia buồn còn tang quyến và cầu cho linh hồn Phanxicoxavie Huỳnh Đặng Lồ được về hưởng nhanh thánh Chúa.

ABN/VL