9/27/2015
 Tin buồn từ An Bằng, VN
Anbangnews xin đưa tin:

Ôn Trần Bụi, pháp danh Quảng Kính, sinh năm Giáp Tuất 1934, do tuổi gia sức yếu, đã qua đời vào lúc 16 giờ 00 ngày 24 tháng 9 năm 2015, nhằm ngày 12 tháng 8 năm Ất Mùi, hưởng thọ 82 tuổi.

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo từ ngày 13 đến 15 tháng 8 năm Ất Mùi.  Linh cữu được an táng tại nghĩa trang An Bằng và lúc 6 giờ 30 phút snág ngày Rằm tháng 8 năm Ất Mùi.

Đại diện anbangnews có viếng thăm linh cữu của Ôn.  Nguyện cầu hương linh Ôn sớm về cõi Phật.  Thành kính phân ưu cùng gia đình tang quyến.

ABN/LV