Tin buồn từ Phú Thượng, thành phố Huế:  Ôn Trương Phương, pháp danh Nhuận Siêu, vừa qua đời ở tuổi 72.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Cố Phật Tử: Trương Phương
Pháp danh: Nhuận Siêu

Sinh năm 1952 (Nhâm Thìn).  Tạ thế lúc 07 giờ 00′, ngày 16 tháng 01 năm 2024 (nhằm ngày 06 tháng 12 năm Quý Mão).

Hưởng thọ: 72 tuổi

Linh cữu quàn tại tư gia, 31 Xóm 2 Ngọc Anh, P. Phú Thượng, Tp. Huế.  An táng tại nghĩa trang An Bằng.

Chương Trình Tang Lễ:

Ngày 6 tháng 12 năm Quý Mão (16/01/2024)

 • 19 giờ 30: Lễ Trị Quan – Nhập Liệm
 • 20 giờ 00: Lễ Bạch Phật – Khai Kinh, Phục Hồn – Thành Phục
 • Ngày 07, 08, 09 tháng 12 năm Quý Mão (17, 18, 19/01/2024)
 • 06 giờ 00: Cúng cớm, phúng điếu
 • 11 giờ 00: Cúng cớm, phúng điếu
 • 17 giờ 00: Cúng cơm

Ngày 10 tháng 12 năm Quý Mão (20/01/2024)

 • 06 giờ 00: Cúng trà
 • 10 giờ 00: Thỉnh linh cáo yết từ đường
 • 11 giờ 00: Cúng ngọ, triêu điện
 • 16 giờ 00: Cúng thí thực
 • 17 giờ 00: Lễ tịch điện – cầu siêu
 • 20 giờ 00: Cáo đạo lộ

Ngày 11 tháng 12 năm Quý Mão (21/01/2024)

 • 05 giờ 30: Lễ khiển điện, di quan
 • 07 giờ 30: Hạ khoán
 • 08 giờ 30: An linh, sự hoàn.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ.

Thay mặt tang quyến:

Vợ: Phạm Thị Thơm