Tin buồn từ Bắc Thượng, An Bằng:  Ôn Văn Công Chính (Huy) vừa qua đời, hưởng thọ 77 tuổi.  Sau đây là cáo phó và chương trình tang lễ của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin.  Chồng, cha, ông, cố, nội, ngoại của chúng tôi là cố Phật Tử:

Văn Công Chính (Huy)
Pháp Danh: Nguyên Liêm

Sinh ngày 02-04-1945 (Ất Dậu).  Đã từ trần vào lúc 19h30 ngày 07-04-2021, nhằm ngày 26 tháng 02 năm Tân Sửu.

Hưởng Thọ: 77 Tuổi

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo.  Linh Cữu được quàn tại tư gia: Thôn Bắc Thượng – An Bằng – Vinh An – Phú Vang – T.T. Huế từ ngày 08/04/2021 đến ngày 12/04/2021 (nhằm ngày 27/2/Tân Sửu đến ngày 01 tháng 3/Tân Sửu).  An táng vào lúc 07h00 ngày 01 tháng 3 năm Tân Sửu tại Nghĩa Trang Quê Nhà.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì thiếu sót, xin quý vị niệm tình lượng thứ.

Chương Trình Tang Lễ:

Ngày 27-02-Tân Sửu (08-04-2021)

 • 15h00: Lễ Cáo Tiên Hiền
 • 16h00: Lễ Sám Hối
 • 18h00: Lễ Trị Quan Nhập Liệm
 • 19h00: Lễ Bạch Phật Khai Kinh – Phục Hồn Thành Phục
 • 20h00: Lễ Cáo Tổ
 • 20h30: Lễ Tạ Tiên Hiền

Ngày 28-02-Tân Sửu (09-04-2021)

 • 06h00: Lễ Cúng Trà
 • 07h00: Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
 • 10h00: Lễ Cúng Ngọ – Tiến Linh
 • 16h00: Lễ Cúng Cơm
 • 18h00: Tụng Kinh

Ngày 29-02-Tân Sửu (10-04-2021)

 • 06h00: Lễ Cúng Trà
 • 07h00: Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
 • 10h00: Cúng Ngọ – Tiến Linh
 • 13h00: Phúng Điếu Cầu Nguyện của KHPG An Bằng
 • 16h00: Lễ Cúng Cơm
 • 18h00: Tụng Kinh

Ngày 30-02-Tân Sửu (11-04-2021)

 • 06h00: Lễ Cúng Trà
 • 07h00: Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
 • 10h00: Cúng Ngọ – Triêu Điện
 • 14h00: Lễ Cúng Thí Thực
 • 15h00: Lễ Dâng Hoa Báo Ân
 • 15h30: Lễ Tịch Điện – đại Lễ Cầu Siêu – Thuyết Pháp Độ Linh

Ngày 01-03-Tân Sửu (12-04-2021)

 • 04h00: Lễ Cúng Trà
 • 06h00: Lễ Khiển Điện – Triệt Linh Sàn – Di Quan
 • 07h00: Lễ Hạ Khoán
 • 08h00: Lễ Phản Khốc An Linh – Tạ Phật Hoàn Kinh – Sự Hoàn

Tang Gia Đồng Kính Báo

 • Vợ: Hoàng Thị Ngân
 • Con Trại: Văn Công Tài, vợ Nguyễn Thị Bé (Thúy)
 • Con Trai: Văn Công Phước (Phú), vợ Lệ Thị Nhung
 • Con Trai: Văn Công Triều – vợ Nguyễn Thị Bé (Gái)
 • Con Trai: Văn Công Hiền, vợ Nguyễn Thị Lành
 • Con Gái: Văn Thị Huệ, chồng Hồ Tuấn
 • Con Gái: Văn Thị Thùy, chồng Trương Châu
 • Con Gái: Văn Thị Hường, chồng Nguyễn Vinh
 • Rể Đầu: Huỳnh Khảm
 • Đích Tôn: Văn Công Duy

Đại diện Anbangnews tại Việt Nam có đến viếng thăm linh cữu của ôn Huy và gởi lời chia buồn đến toàn thể tang gia hiếu quyến cũng như cô bác nội ngoại.  Nguyện cầu hương linh Nguyên Liêm sớm vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.

Tin & Hình: Sơn Trần, Văn Thanh An