Tin buồn từ Định Hải – An Bằng:  Ôn Văn Công Hưng, pháp danh Quảng Thịnh vừa qua đời tại An Bằng.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin.  Chồng, Cha, Ông, Cố của chúng tôi là:

Cố Phật Tử: Văn Công Hưng
Pháp danh: Quảng Thịnh

Sinh năm 1932 (Quý Dậu).  Đã tử trần vào lúc 03h20 ngày 27-9-2020 (nhằm ngày 11 tháng 8 năm Canh Tý).

Hưởng thượng thọ: 88 Tuổi.

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2020 (nhằm ngày 11 đến ngày 15 tháng 8 năm Canh Tý).  An táng vào lúc 06h00 ngày 1 tháng 10 năm 2020 (nhằm ngày 15 tháng 8 năm Canh Tý) tại nghĩa trang Quê Nhà.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì thiếu sót, xin quý vị niệm tình lượng thứ.

Tang gia đồng kính báo:

  • Vợ: Nguyễn Thị Chi
  • Con trại: Văn Công Dũng, vợ Nguyễn Thị Kim, và các con
  • Con trai: Văn Công Hùng, vợ Hồ Thị Quý và các con
  • Con gái: Văn Thị Ánh, chồng Nguyễn Thành
  • Con gái: Văn Thị Vĩ
  • Con gái: Văn Thị Nữ, chồng Lê Năm
  • Con gái: Văn Thị Huệ, chồng Hoàng Cận
  • Và toàn thể các cháu và các chắt

Cáo phó này thay thế thiệp tang.  Xin miễn phúng điếu.

Đại diện Anbangnews Việt Nam có đến viếng thăm hương linh Quảng Thịnh.  Nguyện cầu hương linh ôn sớm về cõi Phật.  Đồng thời, xin gởi lời phân ưu đên toàn thể tang gia hiếu quyến và cô bác nội ngoại.

Được biết, các con cháu ở Hoa Kỳ tổ chức lễ vọng thành phục, thọ táng, cúng cơm tại Tu Viện Thanh An vào lúc 11 giờ sáng ngày 30 tháng 9 năm 2020, nhằm ngày 14 tháng 8 năm Canh Tý tại địa đỉa của Tu Viện Thanh An 28933 SR 46A, Sorrento, FL 32776.

Tin:  ABN Việt Nam – Phạm Mạnh, Sơn Trần, Văn Thanh An